Algemenen voorwaarde

Algemene voorwaarden voor consumenten

 • 1. Omvang

Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.purenaturebysuus.nl.nl van Pure Nature, Duinbeekseweg 2, 4356CE Oostkapelle, Nederland (hierna te noemen 'Pure Nature'), door consumenten in de zin van artikel 13 van het burgerlijk wetboek.

 • 2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid en commerciële doorverkoop
 1. Bestelproces

o Pure Nature biedt haar klanten een klein aanbod voor alle zaken omtrent natuurlijke huidverzorging en gezondheid. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, inhoud of gebruik. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.

o Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechter bovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.

o Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.

o Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de btw) en details over de verzending en de kosten.

o De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

 1. Afsluiten van overeenkomsten

De goederen die in de shop worden aangeboden worden enkel aan niet-commerciële individuen verkocht, oftewel aan consumenten die de rechtshandeling uitvoeren voor doelen die noch aan commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven. De aanbiedingen op de website www.purenaturebysuus.nl zijn daarom niet gericht op ondernemingen. Ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop "Bestelling plaatsen". De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met Pure Nature wordt alleen bevestigd als Pure Nature de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

 1. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.2. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door Pure Nature. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

 1. Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door Pure Nature ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van Pure Nature met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden.

 1. Beperkte hoeveelheid, commerciële wederverkoop

De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag). De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. Pure Nature behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

 • 3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

 • 4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 5-7 werk dagen.

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan Pure Nature, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

In het geval dat Pure Nature niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan Pure Nature zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Pure Nature zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Pure Nature de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Pure Nature het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de Pure Nature klantenservice. Als resultaat heeft Pure Nature de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

 • 5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Pure Nature totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Pure Nature niet toegestaan.

 • 6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Pure Nature klantenservice.

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat jij of een andere door jou benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht moet je ons (Pure Nature, Duinbeekseweg 2, 4356CE Oostkapelle, Nederland) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als de overeenkomst geannuleerd wordt, zullen alle betalingen die door Pure Nature ontvangen zijn worden terug gestort, inclusief  eenmalige verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, bijvoorbeeld de verzendkosten voor het terug sturen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we de mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk) die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met de consument is overeengekomen. In geen geval worden er kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoond dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

De goederen zijn in originele staat, ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat jij ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar ons teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen retour hebt gezonden.

Retouradres:

Pure Nature

Duinbeekseweg 2

4356CE Oostkapelle, Nederland

Pure Nature draagt alleen de kosten voor de retourzending van de goederen wanneer er een probleem of beschadiging is met de geleverde producten en als je het pakket retourneert volgens de door ons verstrekte retourinstructies.

Wil je een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij je om binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

Je bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden

Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van de verzending van:

o goederen die niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument die belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht.

o goederen die snel bederven.

o goederen die na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als je de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

o “Aan Pure Nature, klantenservice, Duinbeekseweg 2, 4356CE Ootkapelle, Nederland”, naar info@purenaturebysuus.nl of per post met als onderwerp: annuleren bestelling.

o “Hierbij bevestig ik dat ik de gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*) wil annuleren.”

o Klantnummer:

o Ordernummer:

o Besteld op:

o Naam van de persoon / consument:

o Adres van de persoon / consument:

o Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier)

o Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 • 7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die je bij Pure Nature koopt. Dit houdt in dat je als consument recht hebt op een deugdelijk product. Het product is of doet wat jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.

 • 8. Betaalmethoden en creditnota's

Goederen kunnen worden betaald met iDeal of per bankoverschrijving (voor een bestelling uit België) op vooruitbetaling. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt zeven dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Pure Nature is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd.

 1. Betaling via iDeal

Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Aldaar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is, verstuurt Pure Nature per omgaande jouw bestelling.

 1. Betaling via bankoverschrijving

Als je kiest voor een betaling via bankoverschrijving, maak je het te betalen bedrag over per bank na het plaatsen en bevestigen van jouw order. Het verschuldigde bedrag maak je over naar Iban: NL52 RABO 0109 7100 96 op naam van S. Le Fevre. Zodra dit gebeurd is, verstuurt Pure Nature per omgaande jouw bestelling.

 

Bankgegevens:

Pure Nature

Bank: Rabobank.

Plaats: Oostkapelle

IBAN: NL52 RABO 0109 7100 96

 1. Rekeningen

Pure Nature heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.

 • 9. Privacy

Pure Nature neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus.

 • 10. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met Pure Nature en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft Pure Nature het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@purenaturebysuus.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

 • 11. Identiteit van de contracterende partij

Pure Nature

Duinbeekseweg 2, 4356CE Oostkapelle, Nederland

BTW nummer: NL001689382B94

KvK-nummer: 56757867